Τοπικό Δίκτυο 127.0.0.1 ή και localhost

Τέσσερις αριθμοί χωρισμένοι με τελείες είναι όλα όσα χρειάζεται για να μιλάτε με οποιονδήποτε στον πλανήτη, για να έχετε πρόσβαση σε οτιδήποτε είναι online. Οι IP διευθύνσεις είναι στην πραγματικότητα ένας εξαιρετικά απλός μηχανισμός που κρύβεται πίσω από την απλή λογική οτι κάθε σπίτι έχει μια μοναδική διεύθυνση. Έτσι σε γενικές γραμμές κάθε Η/Υ έχει μια διεύθυνση και αυτό είναι απαραίτητο για τον ίδιο λόγο που είναι απαραίτητες και οι φυσικές διευθύνσεις των σπιτιών μας. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται για να επικοινωνεί κάθε Η/Υ με οποιονδήποτε άλλο.
τοπικό δίκτυο έχει μια διεύθυνση IP και επικοινωνεί με τις υπόλοιπες.

Internet και διευθύνσεις IP

Το Internet είναι τεράστιο και είναι χωρισμένο σε μικρότερα δίκτυα που τα καλούμε υποδίκτυα. Ένα υποδίκτυο είναι κάποιοι υπολογιστές συνδεδεμένοι μεταξύ τους με Wi-Fi, με καλώδιο ή ακόμη και χρησιμοποιώντας άλλες πιο προχωρημένες τεχνολογίες. .Κάθε συσκευή που είναι στο δίκτυο λοιπόν έχει μια διεύθυνση IP. Το router μας είναι μια συσκευή που φυσικά είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και φυσικά έχει μια IP. Επειδή είναι η πρώτη συσκευή που συνδέεται και την χρησιμοποιούμε για να συνδέσουμε και άλλες παίρνει συνήθως την πρώτη διαθέσιμη IP και αυτή είναι ή 192.168.1.1 ή 192.168.0.1. Βέβαια μπορεί να πάρει και άλλες ανάλογα το μοντέλο και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει. Συνήθως όμως είναι μια από τις παραπάνω.

Δομή διευθύνσεων IP

Οι διευθύνσεις έχουν τέσσερις αριθμούς κάθε ένας από τους οποίους ανήκει στο εύρος από 0 μέχρι 255. Με άλλα λόγια αν η IP του δικτύου μας είναι 192.168.1.* όπου αστεράκι ένας αριθμός από 0 ΄μέχρι 255, κάθε συσκευή στο δίκτυό μας έχει IP κάποια από τις 192.168.1.1 μέχρι 192.168.1.254. Το 0 και το 255 δεν χρησιμοποιείται καθώς είναι για ειδικούς σκοπούς. Το 192.168.1.0 είναι η διεύθυνση του δικτύου μας και το 192.168.1.255 χρησιμοποιείται για broadcasting (όταν ένας κόμβος θέλει αν στείλει πακέτα προς όλους). Παρακάτω βλέπετε ένα διάγραμμα από ένα συχνό τοπικό δίκτυο με 4 Η/Υ και ένα router.

Localhost vs 127.0.0.1

Όπως κάθε μηχάνημα έχει μια IP, έτσι πολλές φορές χρειαζόμαστε να στείλουμε δεδομένα στον ίδιο μας τον εαυτό. Μπορεί για παράδειγμα μια εφαρμογή να στείλει κάποια δεδομένα σε μια άλλη ή να δημιουργήσουμε έναν μικρό server και να θέλουμε να δουλέψουμε τοπικά όπως ο XAMPP. Για τους παραπάνω λόγους έχει δημιουργηθεί η IP του ίδιου υπολογιστή μας και λέγεται localhost ή 127.0.0.1. Είναι ακριβώς το ίδιο αν και πολλές φορές σε διάφορα προγράμματα χρειάζεται να το αλλάξουμε από το ένα στο άλλο λόγω κάποιων σφαλμάτων.

Comments

  1. Πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμη περιγραφή για την διευθυνσιοδότηση IP αλλά κα το Local Host. Πράγματι συνήθως το IP του router είναι στο 192.168.1.1 ή στο 192.168.0.1. Συνήθως εξαρτάτε από τον κατασκευαστή αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να αλλάξει κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Δεν έχετε Internet? Δείτε τι πρέπει να κάνετε

Πως να εγκαταστήσετε το router σας

Τι σημαίνουν τα λαμπάκια στο router